22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Kogo obejmuje abolicja maturalna w zakresie egzaminu ustnego:

 • wszystkich tegorocznych absolwentów
 • absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów, w tym absolwentów, którzy nie zdali wcześniej egzaminu ustnego albo go im unieważniono (jeśli pozostał im do zdania tylko ten egzamin, to otrzymają świadectwo dojrzałości)
 • wszystkie osoby, które zadeklarowały zdawanie egzaminu ustnego z danego przedmiotu / przedmiotów w 2020 r., na świadectwie będą miały adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzono"

 • Od dnia 8 czerwca 2020 rozpoczyna się sesja egzaminów maturalnych, w dniach 8-9 czerwca egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej, dla Was wejście i wyjście z  budynku będzie możliwe od strony boiska sportowego. 
 • 10 czerwca 2020r – egzaminy są na pierwszym i trzecim piętrze - wchodzicie wejściem głównym, wychodzicie wyjściem ewakuacyjnym na parking. 
 • Godziny wejścia dla tegorocznych maturzystów podali wychowawcy, pozostałym przypominamy, że należy przybyć godzinę przed egzaminem. 
 • Nie przychodźcie na egzamin jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Koniecznie zabierzcie ze sobą dowód tożsamości i dwa czarnopiszące  długopisy, na egzamin z matematyki przynieście własne linijki i cyrkle. 

Czytaj więcej: Drodzy Maturzyści, absolwenci z lat ubiegłych! 

Dobrze poinformowani mniej się denerwują – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia. 

3 czerwca 2020 r.  o godzinie 13.30 na stronie studia.gov.pl rozpocznie się wirtualny Dzień Maturzysty. Pytań dotyczących przebiegu egzaminów, zdarzeń losowych, wglądów w wyniki i odwołań od nich, zawsze jest wiele. Sytuacja maturzystów 2020 jest jednak szczególnie skomplikowana, egzaminy odbywają się w nietypowym terminie spowodowanym pandemią. Rodzą się zatem wątpliwości i obawy związane z rekrutacją na studia, która w tym roku rozpocznie się dopiero w sierpniu.  

Młodzi ludzie przystępujący do matury w tym trudnym roku będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o zasadach egzaminów, harmonogramie, prawach i obowiązkach zdających. Dostaną te informacje z najlepszego źródła – od dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne. 

Natomiast od 22 do 26 czerwca na platformie studia.gov.pl zaplanowaliśmy Kierunkowskaz Kariery, czyli cykl prezentacji kierunków studiów i zawodów, który ułatwi dokonanie optymalnego wyboru ścieżki dalszego kształcenia.

Czytaj więcej: Pomagamy maturzystom 2020. On-line! 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 1. Uczeń po wejściu do szkoły zachowując bezpieczny dystans, zapoznaje się z zasadami organizacji konsultacji oraz przebywania w szkole, które są wywieszone przy wejściu .
 2. Uczeń udaje się do wyznaczonej Sali .
 3. Po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans opuszcza budynek szkoły.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zachowując bezpieczny dystans.

Czytaj więcej: Harmonogram konsultacji dla uczniów 1-5 czerwca

Facebook