22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

  Dla klas maturalnych Dla pozostałych klas
SEMESTR I 04.09.2023-14.01.2024 04.09.2023-14.01.2024
SEMESTR II 29.01.2023-26.04.2024 29.01.2023-21.06.2024
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 r. godz. 8.30 oraz godz. 10.00

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 26.04.2024r. 21.06.2024r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023-31.12.2023
Ferie zimowe 15.01.2024-28.01.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2023-02.04.2024
Egzamin maturalny Od 7 maja 2024 r. (wg harmonogramu dyrektora CKE)

--------------------------

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SESJA I:
Styczeń – luty 2023 r.:

  • Część pisemna 10 – 15 stycznia 2024 r.
  • Część praktyczna 9 – 20 stycznia 2024 r.

SESJA II:
Czerwiec 2023 r.:

  • Część pisemna 4 – 10 czerwca 2024 r.
  • Część praktyczna 3 – 19 czerwca 2024 r.

Na podstawie :

  • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr46, poz.432, z późn.zm)oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603 z późn.zm)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z 2017 r., poz 1663)
  • Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).
  • Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
  • Komunikat dyrektora CKE z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 r.
  • Komunikat dyrektora CKE z dnia 18 sierpnia 2023 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu zawodowego w 2024 r.

 

Facebook