22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

  Dla klas maturalnych Dla pozostałych klas
SEMESTR I 01.09.2022-13.01.2023 01.09.2022-13.01.2023
SEMESTR II 16.01.2023-28.04.2023 16.01.2023-23.06.2023
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 28.04.2023 r. 23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022-31.12.2022
Ferie zimowe 13.02.2023-26.02.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023-11.04.2023
Egzamin maturalny Od 4 maja 2023 r. (wg harmonogramu dyrektora CKE)

--------------------------

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SESJA I:
Styczeń – luty 2023 r.:

  • Część pisemna 10 – 14 stycznia 2023 r.
  • Część praktyczna 9 – 21 stycznia 2023 r.

SESJA II:
Czerwiec 2023 r.:

  • Część pisemna 2 – 7 czerwca 2023 r.
  • Część praktyczna 1 – 18 czerwca 2023 r.

Na podstawie :

  • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr46, poz.432, z późn.zm)oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603 z późn.zm)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z 2017 r., poz 1663)
  • Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).
  • Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
  • Komunikat dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.
  • Komunikat dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu zawodowego w 2022 r.

Facebook