22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

  Dla klas maturalnych Dla pozostałych klas
SEMESTR I 01.09.2021-09.01.2022 01.09.2021-09.01.2022
SEMESTR II 10.01.2022-29.04.2022 10.01.2022-24.06.2022
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 29.04.2022 r. 24.06.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021-31.12.2021
Ferie zimowe 31.01.2022-13.02.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022-19.04.2022
Egzamin maturalny Od 4 maja 2022 r.
(wg harmonogramu
dyrektora CKE)

--------------------------

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SESJA I:
Styczeń – luty 2022 r.:

  • Część pisemna 11.01.2022 r.
  • Część praktyczna 10.01.2022-06.02.2022

SESJA II:
Czerwiec 2022 r.:

  • Część pisemna 02.06.2022-07.06.2022
  • Część praktyczna 01.06.2022-19.06.2022

Na podstawie :

  • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr46, poz.432, z późn.zm)oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603 z późn.zm)
  • Ustawa prawo oświatowe(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)
  • Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.

Facebook