22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

SEMESTR I      02.09.2019 r. – 10.01.2020 r.
SEMESTR II     13.01.2020 r. – 26.06.2020 r.


02.09.2019 r.                            Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
26.06.2020 r.                            Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
24.04.2020 r.                            Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum zawodowego
23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.   Zimowa przerwa świąteczna
10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.   Ferie zimowe
09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.   Ferie wiosenne

Egzamin maturalny – rozpoczyna się w dniu 4 maja 2020 r. i trwa wg. harmonogramu Dyrektora Centrum Komisji Edukacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Sesja 1:  styczeń – luty 2020 r.:
                 część pisemna 10.01.2020 r.
                 część praktyczna 9.01.2020 r. – 12.02.2020 r.
 • Sesja 2:  czerwiec- lipiec 2020 r.
                 część pisemna 23.06.2020 r.
                 część praktyczna 22.06.2020 r. – 09.07.2020 r.

Na podstawie:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr46 poz.432, z późn.zm) oraz rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019r 
 • Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i
  sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z 2017 r., poz 1663)
 • Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).
 • Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 sierpnia 2019 r.
 • Komunikat dyrektora CKE z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Facebook