22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

SEMESTR I      01.09.2020 r. – 22.01.2021 r.
SEMESTR II     25.01.2021 r. – 25.06.2021 r.


01.09.2020 r.                            Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
25.06.2021 r.                            Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
30.04.2021 r.                            Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum zawodowego
23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.   Zimowa przerwa świąteczna
04.01.2021 r. – 17.01.2021 r.  Ferie zimowe
01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.   Ferie wiosenne

Egzamin maturalny – rozpoczyna się w dniu 4 maja 2021 r. i trwa wg. harmonogramu Dyrektora Centrum Komisji Edukacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Sesja 1:  styczeń – luty 2021 r.:
                 część pisemna     12.01.2021 r.
                 część praktyczna 11.01.2021 r. – 19.02.2021 r.
 • Sesja 2:  czerwiec- lipiec 2021 r.
                 część pisemna     22.06.2021r.
                 część praktyczna 21.06.2021 r. – 08.07.2021 r.

Na podstawie:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr46 poz.432, z późn.zm) oraz rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019r 
 • Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych warunków i
  sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z 2017 r., poz 1663)
 • Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).
 • Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r..

Facebook