22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Nowak Iwona język polski
Konsalik Mariola język polski
Iwaniuk Mariusz religia
Miścikowski Przemysław religia
Kuszyńska Karolina przedmioty zawodowe organizacji reklamy
Kosiba-Kuszyńska Krystyna przedmioty zawodowe organizacji reklamy
Skurczyńska Wioletta przedmioty zawodowe organizacji reklamy
Ostrowska Katarzyna język angielski
Wysokińska Agnieszka język angielski
Dwórznik Urszula język angielski
Lewicka Danuta język angielski
Żemła Piotr język angielski
Sech-Radomska Mariola język niemiecki
Kosiński Andrzej język niemiecki
Tyśnicka Dorota matematyka
Łyczkowska Jolanta matematyka
Turek Grzegorz historia
Dąbroś Izabela nauczyciel bibliotekarz,polski
Wysocka-Kowalska Monika pedagog szkolny
Włodarczyk Joanna fizyka, informatyka
Stulczewska Bogumiła geografia
Różańska Dorota geografia
Zmitrowicz Monika biologia
Jankowska Elżbieta w-f, marketing
Grzybowska Ewa podstawy przedsiębiorczości
Gronczewski Michał przedmioty informatyczne, informatyka
Niździński Grzegorz przedmioty informatyczne
Sołowianiuk Jerzy przedmioty informatyczne
Godlewski Włodzimierz przedmioty informatyczne
Zapora Mirosława chemia
Malasiewicz Ewa przedmioty zawodowe budowlane
Krysiak Bożena przedmioty zawodowe budowlane
Rutkowski Jerzy przedmioty zawodowe budowlane
Bolszo Bartosz przedmioty zawodowe samochodowe
Grzechnik Marcin przedmioty zawodowe samochodowe
Mróz Marek przedmioty zawodowe mechaniczne
Figurski Daniel przedmioty zawodowe mechaniczne
Dwórznik Dariusz przedmioty zawodowe samochodowe
Krzyżewska Monika matematyka
Kosiń Zbigniew przedmioty zawodowe samochodowe
Zmitrowicz Grzegorz w-f
Budka Adam w-f
Szulc Zbigniew w-f
Żemła Elżbieta w-f
Trybuch Jacek zajęcia praktyczne budowlane
Łabęda Izabela przedmioty zawodowe organizacji reklamy
Matusiak Małgorzata przedmioty zawodowe budowlane
Stochowski Tadeusz instruktor praktycznej nauki zawodu

Facebook