22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Justyna Kalwik

Anna Staniszewska

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodnicząca SU: Rita Robakowska

Zastępcy: Aleksandra Aleksiejuk, Lilla Wypych

Skarbnik: Mateusz Łazarski

Sekcja redakcyjna: Olivia Suska, Szymon Wdowiak

Sekcja dekoracyjna: Aneta Zawadzka, Julia Marchlewska, Joanna Świętlicka

Sekcja pomysłodawczo-kreatywna: Lilla Wypych, Julia Krysiak,

Aleksandra Aleksiejuk, Łukasz Michalski, Natalia Michalczyk, Eryk Jaglarski,

Piotr Dudziej

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Nauczycielami i Wychowawcami:

Magda Czarnecka, Hubert Zych

Facebook