22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

09.09.2020 r. zebranie rodziców uczniów klas pierwszych godz.17:00
23.09.2020 r. zebranie rodziców uczniów klas maturalnych –sala gimnastyczna godz.17:00
04.11.2020 r. zebranie pół semestralne
27.01.2021 r. zebranie informujące o wynikach z klasyfikacji za semestr I
25.03.2021 r. zebranie pół semestralne
ostatnia środa każdego miesiąca w godz.17:00 – 18:00 wychowawcy są dostępni on - line dla rodziców

 

Dni otwarte

  • 16.12.2020 r. – dla wszystkich klas
  • 25.03.2021 r. – dla klas IV Technikum Zawodowego
  • 27.05.2021 r. – dla pozostałych klas

Plan dni otwartych
16.30 – 17.30 – spotkanie z wychowawcami
17.00 – 18.00 – spotkanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

Facebook