22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Jesteśmy najstarszą szkołą ponadpodstawową powiatu nowodworskiego. Pracujemy zgodnie z opracowanym w szkole statutem, programem wychowawczym i regulaminem oceniania wewnatrzszkolnego oraz zatwierdzonymi przez MENiS planami nauczania i podstawami programowymi nauczanych przedmiotów.

Nasi uczniowie interesują się sportem, biorą udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Od 1995 roku absolwenci technikum zawodowego otrzymują nagrody i wyróżnienia w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki na szczeblu makroregionu.

Tradycją naszej szkoły są takie imprezy jak:

  • otrzęsiny klas pierwszych
  • wycieczki integracyjne
  • wigilie klasowe
  • studniówka i zabawy półmetkowe
  • walentynki
  • dzień wiosny
  • dzień sportu

W latach 1968 - 2022 patronem szkoły był oficer Wojska Polskiego por. Władysław Jakubowski, który poległ w walce pod Dęblinem w czasie II Wojny Światowej.

25 sierpnia 2022 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego uchylono nadanie imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Technikum Zawodowemu oraz Szkole Branżowej I Stopnia w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Górskiej 39.

 

Facebook