22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Biblioteka szkolna poleca wszystkim uczniom, absolwentom oraz rodzicom a także wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki edukacji zawodowej portal Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego „Edukacja dla Pracy”: 
http://doradztwo.ore.edu.pl/rynek-pracy/

Na stronach portalu znajdziecie Państwo przydatne informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.
Dodatkowo w naszej bibliotece znajdziecie Państwo informatory szkół wyższych oraz pomoc w dotarciu do informacji o możliwych ścieżkach kariery zawodowej.
Ambitnym polecamy skorzystanie z możliwości oferowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywy, którymi zarządza FRSE dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach
http://www.frse.org.pl/o-nas

Przypominamy uczniom technikum, że każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną może otrzymać Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Wydawany jest w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Facebook