22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Spis treści

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum Zawodowego

 • 12.11.2021r. - piątek po Święcie Niepodległości
 • 07.01.2022r. - piątek po święcie Trzech Króli
 • 11.01.2022 r. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych
 • 21.03.2022r. – Dzień otwarty i promocji szkoły
 • 02.05.2022r. – Święto flagi
 • 04.05.2022r. – egzamin maturalny
 • 05.05.2022 r. – egzamin maturalny
 • 06.05.2022r. – egzamin maturalny
 • …..06.2022r. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych
 • 17.06.2022r. – piątek po Bożym Ciele

 Branżowa Szkoła I – ego stopnia

 • 12.11.2021r. - piątek po Święcie Niepodległości
 • 07.01.2022r. - piątek po Trzech Królach
 • 02.05.2022r. – Święto flagi
 • 05.05.2022 r. – egzamin maturalny
 • 06.05.2022r. – egzamin maturalny
 • 17.06.2022r. – piątek po Bożym Ciele

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2017 poz. 1603
 2. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Facebook