22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum zawodowe

 • 02.11.2020 r. – Dzień Zaduszny
 • ..................... – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • ……...   ……..– egzamin praktyczny z kwalifikacji zawodowych
 • 19.03.2021 r. – Dzień otwarty i Promocji szkoły
 • 04.05.2021 r. – egzamin maturalny
 • 05.05.2021 r. – egzamin maturalny
 • 06.05.2021 r. – egzamin maturalny
 • 04.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele
 • 22.06.2021 r. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych

  Branżowa szkoła I – ego stopnia

 • 02.11.2020 r. – Dzień Zaduszny
 • ..................... – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • 05.05.2021 r. – egzamin maturalny
 • 06.05.2021 r. – egzamin maturalny 
 • 04.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

 Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. i z 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603)
  2. Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 sierpnia 2019 r..
  3. Komunikat dyrektora CKE z dnia 6 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

W sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

   1. Semestr I (01.09.2020 – 22.01.2021)

 

Dotyczy wszystkich klas:

Do dnia 11 grudnia 2020 r

W dniu 16.12.2020 r.

               

Do dnia 22.01.2021 r.

W dniu 25.01.2021 r.. godz.1330 

W dniu 27.01.2021 r.                  

W dniu 02.02.2021 r. godz.1430

 – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

 – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami          niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku)  

– należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2020/2021                                                                              

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2020/2021

 – odbędą się zebrania dla rodziców informujące o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2020/2021

– odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2020/2021 

   1. Semestr II  (25.01.2021 r. – 25.06.2021 r.)

Dotyczy klas programowo najstarszych technikum zawodowego

Do dnia 24.03 2021 r.

W dniu 25.03.2021 r.                   

Do dnia 23.04.2021 r.

W dniu 27.04.2021 r. godz.1400

W dniu 29.04.2021 r.                   

W dniu 30.04.2021 r.

– należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie

– należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

– sprawdzenie dokumentacji przez v –ce dyrektora i podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

– uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

 Dotyczy pozostałych klas

Do dnia 26.05.2021 r.                           

W dniu 27.05 2021 r.                            

Do dnia 18.06.2021 r.

W dniu 21.06.2021 r.

W dniach 22 – 24.06.2021 r. 

W dniu 24.06.2021 r.  

W dniu 25.06.2021 r. godz. 930

W dniu 28.06.2021 r. godz. 900

– należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego

– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach i mieć na to pisemne potwierdzenie)

– należy wystawić oceny końcowe dla w/w klas

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

– sprawdzanie dokumentacji w/w klas

– podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora

– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

– odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

 

Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2020/2021

Facebook