22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Spis treści

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum Zawodowego

 • 02.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • 03.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • ……………. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych (styczeń)
 • 02.05.2024r. – Święto Flagi
 • 07.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 09.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 13.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 31.05.2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • …………….. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych* (czerwiec)

 Branżowa Szkoła I – ego stopnia

 • 02.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • 03.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • ……………. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych (styczeń)
 • 02.05.2024r. – Święto Flagi
 • 07.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 09.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 13.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 31.05.2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • …………….. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych* (czerwiec)

* ZARZĄDZENIE NR 8/2023/2024 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 września 2023 rok w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. i z 11 sierpnia 2017 r. (dz. u. poz. 1603) oraz rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (poz. 1810)
 2. Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

 

Facebook