22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum zawodowe

 • 04.10.2019 r. – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • 02-03.01.2020 r. – dni po Nowym Roku
 • 10.01.2020 r. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych
 • 20.03.2020 r. – Dzień otwarty i Promocji szkoły
 • 04.05.2020 r. – egzamin maturalny
 • 05.05.2020 r. – egzamin maturalny
 • 06.05.2020 r. – egzamin maturalny
 • 10.06.2020 r. – Jubileusz Szkoły
 • 12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele

  Branżowa szkoła I – ego stopnia

 • 04.10.2019 r. – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • 02 - 03.01.2020 r. – dni po Nowym Roku
 • 06.05.2020 r. – egzamin maturalny
 • 10.06.2020 r. – Jubileusz Szkoły
 • 12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele

 Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. i z 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603)
  2. Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 sierpnia 2019 r..
  3. Komunikat dyrektora CKE z dnia 6 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 01.09.2018 r.

W sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

   1. Semestr I (02.09.2019 – 10.01.2020)

 

Dotyczy wszystkich klas:

Do dnia 3 .12.2019 r.

W dniu 04.12.2019 r.                    

Do dnia 07.01.2020 r.

W dniu 09.01.2020 r. godz.1330 

W dniu 09.01.2020 r.                    

W dniu 15.01.2020 r godz.1400

 – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

 – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami          niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku)

– należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2019/2020

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2019/2020

 – odbędą się zebrania dla rodziców informując o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2019/2020

– odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2019/2020

   1. Semestr II  (13.01.2020 r. – 26.06.2020 r.)

Dotyczy klas programowo najstarszych technikum zawodowego

Do dnia 24.03 2020 r.

W dniu 25.03.2020 r.                   

Do dnia 17.04.2020 r

W dniu 21.04.2020 r godz.1400

W dniu 22.04.2020 r.                   

W dniu 24.04.2020 r. 

– należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie

– należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

– sprawdzenie dokumentacji przez v –c dyrektora i podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

– uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

 Dotyczy pozostałych klas

Do dnia 27.05.2020 r.                           

W dniu 28.05 2020 r.                            

Do dnia 19.06.2020 r. 

W dniu 22.06.2020 r. 

W dniach 22-25.06.2020 r. godz. 1100

W dniu 25.06.2020 r.   

W dniu 26.06.2020 r. godz. 930

W dniu 26.06.2020 r. godz. 1200

– należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego

– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach i mieć na to pisemne potwierdzenie)

– należy wystawić oceny końcowe dla w/w klas

– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

– sprawdzanie dokumentacji w/w klas

– podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora

– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

– odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

 

Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2019/2020

Facebook