22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Spis treści

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum Zawodowego

 • 02.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • 03.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • ……………. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych (styczeń)
 • 02.05.2024r. – Święto Flagi
 • 07.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 09.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 13.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 31.05.2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • …………….. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych* (czerwiec)

 Branżowa Szkoła I – ego stopnia

 • 02.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • 03.11.2023r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • ……………. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych (styczeń)
 • 02.05.2024r. – Święto Flagi
 • 07.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 09.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 13.05.2024r. – egzamin maturalny
 • 31.05.2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych*
 • …………….. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych* (czerwiec)

* ZARZĄDZENIE NR 8/2023/2024 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 września 2023 rok w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. i z 11 sierpnia 2017 r. (dz. u. poz. 1603) oraz rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (poz. 1810)
 2. Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2023

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

Semestr I

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 8 grudnia 2023 r. – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

W dniu 12 grudnia 2023 r.– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

Do dnia 8 stycznia 2023 r. – należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. o godz.16.00– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 31 stycznia 2024 r. o godz.17.00 – odbędą się zebrania dla rodziców informując o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 7 lutego 2024 r. o godz.16:00 – odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2023/2024

Semestr II

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 15 marca 2024 r. – należy wystawić zagrożenia

Do dnia 14 maja 2024r. – należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 19 marca 2024 r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

W dniu 15 maja 2024r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

Do dnia 19 kwietnia 2024 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

Do dnia 14 czerwca 2024 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz.16:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 17 czerwca 2024 r. o godz.14:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 23-24.04.2024 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora

25.04.2024 r. - podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

W dniu 18-19.06.2024 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora

20.06.2024 r. - podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora.

W dniu 26.04.2024 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

W dniu 21.06.2024 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas
  W dniu 24.06.2024 r. o godz. 10:00 – odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2023/2024

 

 

Facebook