22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

dyrektor
- Ewa Grzybowska

zastępca dyrektora
- Bożena Krysiak

kierownik szkolenia praktycznego - Marek Mróz

Facebook