22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

W roku szkolnym 2024/2025 kandydaci mają do wyboru klasy szkoły branżowej I stopnia:

/3 lata nauki/

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • monter stolarki budowlanej
  • mechanik pojazdów samochodowych 
  • kierowca mechanik
  • sprzedawca
  • klasy wielozawodowe

     

Kierowca mechanik

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu kierowca mechanik. Obecnie potrzebnych jest w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, absolwenci tego kierunku mają więc gwarancję podjęcia po skończeniu szkoły podjęcia dobrze płatnej pracy. Po zakończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawiać środki transportu drogowego. Będzie mógł pracować w firmach transportowych oraz zostanie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Sprzedawca

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.

PLAN NAUCZANIA


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót: malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK, WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Monter stolarki budowlanej

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania stolarki budowlanej (okien, drzwi, bram, osłon okiennych i drzwiowych oraz schodów modułowych). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter stolarki budowlanej współpracuje z takim firmami jak: Hörmann, Fakro, Gerda, Soudal, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


 

Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczestniczą  w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Egzamin zawodowy z kwalifikacji odbywa się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Klasy wielozawodowe

Klasa dla uczniów - pracowników młodocianych odbywających praktykę na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy. Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący zdobywać wiedzę na poziomie szkoły branżowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących (2-3 dni w tygodniu), a przedmiotów zawodowych uczą się na kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w rzemieślniczych zakładach pracy w pozostałe dni tygodnia.Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich pracodawców, dzięki którym uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli większe możliwości uzyskania zatrudnienia.

 

PLAN NAUCZANIA


 

 

Facebook