22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Poniżej zamieszczamy plik w formacie pdf zawierający plan pracy szkoły od dnia 1 marca 2021 r.

  Kliknij tutaj !

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a teraz także Microsoft Teams oraz dodatkowe narzędzia do pracy w klasie i w domu. 

Warunkiem skorzystania z pakietu jest zapoznanie się i akceptacja zapisów  REGULAMINU.

Oferowana usługa Office365 nie udostępnia możliwości pobrania desktopowej wersji offline pakietu MS Office.

Każdy użytkownik Office 365 w planie A1 uzyskuje dostęp do:

  • najnowszej wersji aplikacji pakietu Office Online, takich jak Internetowe programy Word, Excel, PowerPoint i Outlook.
  • usług online:Echange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms,
  • 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze usługi OneDrive,
  • aktualizacje i uaktualnienia funkcji, które nie są dostępne nigdzie poza usługą Office 365.

  więcej na temat Office 365 w planie A1


Instrukcja dodawania konta email


Korzystanie z usługi poprzez zalogowanie się do Office 365 za pomocą adresu URL: www.office.com lub portal.office.com

Pakiet Office może być wykorzystywany przez cały okres trwania nauki. Korzystajcie z pełni możliwości, jakie daje Wam najnowszy pakiet Office i nie zapomnijcie podzielić się swoimi wrażeniami z innymi!

UWAGA!!! W przypadku zagubienia lub utraty hasła należy skontaktować się z administratorem Usługi w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 p. Grzegorzem Niździńskim . E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie wiadomości proszę zaznaczyć, że dotyczy ona usługi Office365, a w treści podać dane, po których można dokonać weryfikacji (np. imię, nazwisko, login). Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.

W naszym społeczeństwie wychowawcza funkcja szkoły jest faktem bezspornym. Wychowując, szkoła ma przygotować uczniów do aktywnego i samodzielnego w nim uczestnictwa. Do najważniejszych zadań szkoły w zakresie opieki wychowawczej możemy zaliczyć:

  • tworzenie w szkole optymalnych warunków rozwoju uczniów,
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
  • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
  • zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych umiejętności i uzdolnień,
  • prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej,
  • wychowanie do czasu wolnego przez organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z wolnego czasu.

Realizacja wyżej wymienionych zadań przez szkołę jest bardzo zróżnicowana ze względu na rozmaite warunki, w jakich żyją uczniowie. Opieka wychowawcza może więc obejmować wszystkich uczniów bez wyjątku, albo zajmować się uczniami, którym rodzina nie jest w stanie stworzyć w domu dobrych warunków życia i rozwoju. Poza tym szkoła ma zadania wobec uczniów wymagających przejściowo wzmożonej opieki lub obowiązki względem dzieci wyjątkowych[1].

Rodzaj celów postawionych szkole czyni z niej instytucję kreującą najwyższe wartości społeczne. Na drodze do pełnego realizowania tych celów stają ciągle rozmaite przeszkody mogące utrudniać, a nawet niweczyć zamierzenia szkoły. Po to, aby zapewnić efektywność swoich działań dydaktyczno ? wychowawczych i chronić osobowość uczniów przed deformacjami, musi ona spełniać jeszcze jedną funkcję socjalną ? opiekować się uczniami. Jest to funkcja wspierająca i warunkująca prawidłowy rozwój ucznia oraz prawidłową realizację nauczania i wychowania. Działalność opiekuńcza szkoły bywa w praktyce różnie ukierunkowana. W pewnych szkołach jest głównie skierowana na zewnętrz szkoły, na środowisko ucznia, w innych na wewnętrzną pracę szkoły i towarzyszące jej warunki. Niezależnie od indywidualnych nastawień, odczuć, wiedzy jej realizatorów, w swoim prawidłowym kształcie nie może być ona zawężana do jednego kierunku. Zapewnienie uczniom warunków do pełnego rozwoju bezwzględnie wymaga dwukierunkowego działania opiekuńczego i realizowania wszystkich bez wyjątku potrzeb w tym zakresie.

Podkategorie

 

Facebook