22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

PUNKTACJA:

 1. Szybkość: Tabelka norm
 2. Próba mocy (skok w dal z miejsca): Tabelka norm
 3. Beep Test: Tabelka norm

Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

 

 1. SZYBKOŚĆ

 

SZYBKOŚĆ

GRAFIKA

UWAGI

Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów. Start z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym.

Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Stoper wyłączamy po minięciu linii mety. W przypadku możliwości technicznych używamy fotokomórek.

Max. 20 punktów

Test Szybkości:

Ocena

Punktacja

Czas CHŁOPCY

Czas DZIEWCZĘTA

20

Bardzo dobra

4,0”<

5,2” <

15

Dobra

4,2”

5,4”

10

Przeciętna

4,3”

5,6”

5

Słaba

4,4”

5,7”

1

Bardzo słaba

>4,5”

> 5,9”

 

 1. PRÓBA MOCY  
SKOK W DAL Z MIEJSCA

GRAFIKA

UWAGI

Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego.

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

.

Max. 20 punktów

Skok W Dal:

 

Ocena

Punktacja

Odległość
CHŁOPCY

Odległość  DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

300+

230+

 

Dobra

224-299cm

172-229cm

3

Przeciętna

148-223cm

114-171cm

1

Bardzo słaba

0-72cm

 

0-55cm

 

 1. TEST WYTRZYMAŁOŚCI

BEEP TEST

GRAFIKA

UWAGI

Jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej prędkości, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika jest przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa

 

 

Próba ta, to bieg na odcinku 20 metrów między pachołkami. Zawodnik biegnie do linii z powrotem aż do odmowy, za każdym razem rozpoczynając z wysokości pachołka w momencie sygnału dźwiękowego. Jeżeli zawodnik raz nie zdąży do linii kończy próbę.

 

Masx. 5 punktów (tabelka)

 

 BEEP TEST

Ocena

Punktacja

CHŁOPCY

DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

>12/2

>10/7

4

Dobra

9/9-12/2

8/8-10/7

3

Przeciętna

8/10-9/8

7/6-8/7

2

Słaba

7/5-8/9

6/5-7/5

1

Bardzo słaba

6/2-7/4

5/3-6/4

Egzaminy sprawnościowe dla kandydatów do klas o profilu piłkarskim i kolarskim odbywać się będą na boisku sztucznym NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66 (stadion miejski).

Zbiórka w budynku klubowym, 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu w dniach:

 • 22 maja 2019 r. (środa) godzina 12.00-14.00
 • 24 maja 2019 r. (piątek) godzina 10.00-12.00

 Obowiązuje obuwie sportowe na zmianę.

MIEJCE: boisko sztuczne

 • boisko ustawione od linii pola karnego do linii drugiego pola karnego. Szerokość boiska do linii autowych.
 • bramki 5m x 2m.

KOLEJNOŚĆ TESTÓW:

 1. Szybkość: Tabelka norm
 2. Próba mocy (skok w dal z miejsca): Tabelka norm
 3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm
 4. Technika specjalna (strzał): Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (uśredniamy).

Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 - Suma punktów 2.

Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 - Suma punktów 4.

 1. Beep Test: Tabelka norm
 2. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 - 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów. Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

Ocena

Punktacja

Doskonała

15

Bardzo dobra

12 - 14

Dobra

9 - 11

Przeciętna

6 - 8

Słaba

3 - 5

Bardzo słaba

1 - 2

 

 INFORMACJE OGÓLNE:

- OCENA ZAWODNIKÓW - do oceny podczas testu GRA wymagana jest liczba minimum 1 trenerów/nauczycieli przypadających na 1 zespół (w grach 4x4 / 7x7 / 9x9)

3 pkt

5 pkt

3 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

 

- ROZMIAR I OZNAKOWANIE BRAMEK - przy teście techniki specjalnej (strzał):

Technikum: Bramka 7,34m x 2,44m.

 

- PIŁKI - Do testów techniki specjalnej używamy piłki:

 1. rozmiar 5 (450g) -

 

 I. TECHNIKUM

 

 1. SZYBKOSC

 

SZYBKOŚĆ

GRAFIKA

UWAGI

Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów. Start z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym.

Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Stoper wyłączamy po minięciu linii mety. W przypadku możliwości technicznych używamy fotokomórek.

Max. 20 punktów

 

 1. PRÓBA MOCY  
SKOK W DAL Z MIEJSCA

GRAFIKA

UWAGI

Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego.

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

.

Max. 20 punktów

   

 1. TECHNIKA SPECJALNA

PROWADZENIE PIŁKI

GRAFIKA

UWAGI

Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz.

W przypadku zawodnika lewonożnego, próbę wykonujemy od linii mety do linii startu. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów.

Max. 5 punktów (tabelka)

 

 1. TECHNIKA SPECJALNA

STRZAŁ

GRAFIKA

UWAGI

Zawodnik ma za zadanie oddać strzał na bramkę o wymiarach 7,34x2,44 z odległości 20 metrów w wyznaczone jej sektory. Przed oddaniem strzału należy po krótkim prowadzeniu piłki, minąć tyczkę zwodem i oddać strzał z przed linii oznaczającej punkt 20 metrów.

Każdy gracz ma 4 powtórzenia - 2 razy strzał prawą nogą,2 raz lewą nogą. Najwyżej punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w środek bramki. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed przekroczeniem linii bramkowej jest 1 pkt.

Max. 5 punktów (dzielimy liczbę punktów przez 4 próby)

 

 1. GRA

GRA

GRAFIKA

UWAGI

Składy 9 (1+8) osobowe, gra 7/7. Czas gry to 15 minut. Ilość gier 2. Przerwa pomiędzy meczami 5 minut.

Oceniane elementy:

-             technika

-             taktyka

-             mobilność

-             mentalność

Za każdy element max. 15pkt. Max. 60 punktów

 

 1. TEST WYTRZYMAŁOŚCI

BEEP TEST

GRAFIKA

UWAGI

Jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej prędkości, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika jest przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa

 

 

Próba ta, to bieg na odcinku 20 metrów między pachołkami. Zawodnik biegnie do linii z powrotem aż do odmowy, za każdym razem rozpoczynając z wysokości pachołka w momencie sygnału dźwiękowego. Jeżeli zawodnik raz nie zdąży do linii kończy próbę.

 

Masx. 5 punktów (tabelka)

 

Test Szybkości:

Ocena

Punktacja

Czas CHŁOPCY

Czas DZIEWCZĘTA

20

Bardzo dobra

4,0”<

5,2” <

15

Dobra

4,2”

5,4”

10

Przeciętna

4,3”

5,6”

5

Słaba

4,4”

5,7”

1

Bardzo słaba

>4,5”

> 5,9”

 


Skok W Dal:

Ocena

Punktacja

Odległość 
CHŁOPCY

Odległość  DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

300+

230+

 

Dobra

224-299cm

172-229cm

3

Przeciętna

148-223cm

114-171cm

1

Bardzo słaba

0-72cm

 

0-55cm

 

Technika specjalna (prowadzenie piłki) 

Ocena

Punktacja

Czas

5

Bardzo dobra

13” <

4

Dobra

13,01” - 15,01”

3

Przeciętna

15,02” - 17,02”

2

Słaba

17,03” - 18,03”

1

Bardzo słaba

>18,04”

 

Technika specjalna (strzał):

Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (uśredniamy). Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 - Suma punktów 2. Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 - Suma punktów 4.

Ocena

Punktacja

5

Bardzo dobra

4

Dobra

3

Przeciętna

2

Słaba

1

Bardzo słaba

 

Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 - 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów. Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

Ocena

Punktacja

Doskonała

15

Bardzo dobra

12 - 14

Dobra

9 - 11

Przeciętna

6 - 8

Słaba

3 - 5

Bardzo słaba

1 - 2

 

Beep Test: 

Ocena

Punktacja

CHŁOPCY

DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

>12/2

>10/7

4

Dobra

9/9-12/2

8/8-10/7

3

Przeciętna

8/10-9/8

7/6-8/7

2

Słaba

7/5-8/9

6/5-7/5

1

Bardzo słaba

6/2-7/4

5/3-6/4

 

 

 • Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności testów egzaminacyjnych !!!

Facebook