22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Spis treści

ZARZĄDZENIE NR 3/2022

z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

Semestr I

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 9 grudnia 2022 r. – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

W dniu 14 grudnia 2022 r.– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

Do dnia 10 stycznia 2023 r. – należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2022/2023

W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz.16.00– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2022/2023

W dniu 18 stycznia 2023 r. o godz.17.00 – odbędą się zebrania dla rodziców informując o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2022/2023

W dniu 7 lutego 2023 r. o godz.16:00 – odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2022/2023

Semestr II

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 21 marca 2023 r. – należy wystawić zagrożenia

na koniec roku szkolnego dla w/w klas Do dnia 15 maja 2023 r. – należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 22 marca 2023 r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

W dniu 17 maja 2023 r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

Do dnia 21 kwietnia 2023 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

Do dnia 16 czerwca 2023 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz.16:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 19 czerwca 2023 r. o godz.14:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 25-26.04.2023 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora

27.04.2023 r. - podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

W dniu 20-21.06.2023 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora 22.06.2023 r. - podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora.

W dniu 28.04.2023 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

W dniu 23.06.2023 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas
  W dniu 26.06.2023 r. o godz. 10:00 – odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2022/2023

Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2022/2023

 

Facebook