22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Spis treści

ZARZĄDZENIE NR 7/2023

z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

Semestr I

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 8 grudnia 2023 r. – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

W dniu 12 grudnia 2023 r.– dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

Do dnia 8 stycznia 2023 r. – należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. o godz.16.00– odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 31 stycznia 2024 r. o godz.17.00 – odbędą się zebrania dla rodziców informując o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2023/2024

W dniu 7 lutego 2024 r. o godz.16:00 – odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2023/2024

Semestr II

Dla klas maturalnych

Dla pozostałych klas

Do dnia 15 marca 2024 r. – należy wystawić zagrożenia

Do dnia 14 maja 2024r. – należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 19 marca 2024 r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

W dniu 15 maja 2024r. – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć na to pisemne potwierdzenie)

Do dnia 19 kwietnia 2024 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

Do dnia 14 czerwca 2024 r. – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

W dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz.16:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 17 czerwca 2024 r. o godz.14:00 – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

W dniu 23-24.04.2024 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora

25.04.2024 r. - podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

W dniu 18-19.06.2024 r. – sprawdzenie dokumentacji przez wicedyrektora

20.06.2024 r. - podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora.

W dniu 26.04.2024 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

W dniu 21.06.2024 r. – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas
  W dniu 24.06.2024 r. o godz. 10:00 – odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2023/2024

 

 

Facebook