22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

PZU ma wiele do zaoferowania w kwestii ubezpieczeń NNW. Dla różnych grup wiekowych obowiązuje inny zakres ochrony, dopasowany do indywidualnych potrzeb wiekowych. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków PZU to elastyczny model ochrony – można wybrać nie tylko odpowiednią opcję NNW dla dziecka, ale ochroną objąć wszystkich członków rodziny – zarówno w zakresie zdrowotnym, jak i wypadkowym.

Poniżej prezentujemy propozycję wariantów ubezpieczenia:

Informacja o ubezpieczeniu dla uczniów i pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA

 

Projekt praktyk pt. Staż zagraniczny jako ścieżka rozwoju uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim nr 2020-1-PL01-KA102-079773 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Staże odbędą się w prowincji Udine we Włoszech. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 60 uczniów szkoły z klas II-IV, kształcących się na specjalizacjach: technik budownictwa, technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik pojazdów samochodowych (po 15 uczniów z każdej grupy). Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur) uczniów ZSZ nr 1. W ramach projektu młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym. Program praktyk został przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, ich indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji. Program praktyk wpisuje się w podstawę programową kształcenia we wspomnianych 4 zawodach. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole z realnymi potrzebami pracodawców. W czasie mobilności młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez Buiatti we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowo-kulturowego, pedagogicznego oraz zawodowego. Rekrutacja do projektu będzie ogłoszona na początku października na stronie szkoły.
Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są przez wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Informacja dla tych, którym nie udało się zdać egzaminu maturalnego w maju: egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.00 w sali 305 i 306. Należy przyjść 30 minut wcześniej z własnym długopisem. Zachowujemy obowiązujące przepisy sanitarne!

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich. 

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

 

Czytaj więcej: List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Facebook