22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

Poniżej publikujemy harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie przynoszą swoje przybory w celu zapisania planu lekcji!!!
Wszyscy uczniowie przychodzą w maseczkach i dezynfekują ręce przed wejściem do budynku!!! W czasie pobytu w szkole i na placu przed szkołą zachowujemy reżim sanitarny!!!

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego szkoła Zespół Szkół Zawodowych nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymała wsparcie w postaci 3 mobilnych komputerów.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19 przy użyciu sprzętu komputerowego

Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Szkoła Branżowa II Stopnia:

  • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła Branżowa II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.  
  • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

Czytaj więcej: Szkoła Branżowa II Stopnia - opis.

24 sierpnia 2020 r. godz.9.00 – matematyka
25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – historia, język polski, język angielski
25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – informatyka, programowanie aplikacji internetowych, technologia systemów suchej zabudowy, bezpieczeństwo i higiena pracy
25 sierpnia 2020 r. godz.11.00 – geografia, podstawy przedsiębiorczości, język niemiecki

Facebook