22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

W dniu 28.02.2023 r. na warsztatach szkolnych odbyło się szkolenie firmy Majic. Szkolenie obejmowało teorię z zakresu przygotowania powierzchni do malowania, narzędzi oraz produktów firm Majic i Hyde, a także zajęcia praktyczne, na których młodzież mogła przetestować omówione wcześniej produkty. Dziękujemy za cenną wiedzę przekazaną naszej młodzieży.

Więcej szczegółów na Facebooku

Podczas apelu, który odbył się 9.02.2023r.,  podsumowano I-y semestr pracy uczniów.  Rada Rodziców postanowiła nagrodzić słodkimi upominkami wszystkich uczniów ze średnią ocen powyżej 4,0 i uczniów z  frekwencją powyżej 90%.  Bardzo cieszymy się, że mamy liczną grupę uczniów z taką średnią i bardzo dobrą frekwencją na zajęciach lekcyjnych. Gratulujemy osiągniętych wyników, życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w nauce.

 

 

 

Projekt staży zagranicznych
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483

współfinansowany przez Unię Europejską. 

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 23 uczniów szkoły z klas II-V, kształcących się w zawodach: technik budownictwa/robót wykończeniowych w budownictwie, technik informatyk, technik reklamy oraz technik pojazdów samochodowych oraz do 5 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy wyjadą na tygodniowe szkolenie praktyczne.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur) uczniów ZSZ nr 1.

W ramach projektu młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym. Program praktyk został przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, ich indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji. Program praktyk wpisuje się w podstawę programową kształcenia we wspomnianych zawodach. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole z realnymi potrzebami pracodawców. W czasie mobilności młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez Olympus Education Services we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowo-kulturowego, pedagogicznego oraz zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 28.02.2023. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji

 

W dniu 26.01.2023r. na warsztatach szkolnych odbyło się  kolejne z cyklu szkoleń firmy Milwaukee.

Zakres szkolenia obejmował elektronarzędzia do polerowania lakieru, smarownice, oświetlenie warsztatowe, kamery inspekcyjne oraz klucze udarowe. Po, krótkim wstępie o historii firmy, budowie baterii, systemie one key i  obsłudze  elektronarzędzi, uczniowie sami mogli przetestować elektronarzędzia. W szkoleniu wzięły udział klasy o kierunku Technik Pojazdów Samochodowych oraz Mechanik Pojazdów Samochodowych.

Facebook