22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

Nasza szkoła przyłączyła się do zbierania plastikowych nakrętek, które przekazane zostaną na rzecz małego nowodworzanina Mikołaja "Mikusia" Kamińskiego. Sześciolatek przeszedł poważny udar mózgu i bardzo potrzebne są pieniądze na rehabilitację. Właśnie temu mają służyć zebrane "korki". Nasza akcja trwać będzie do końca października - żeby zachęcić Was do aktywnego uczestnictwa w zbiórce ogłaszamy wewnętrzny konkurs! Klasa, która uzbiera największą ilość nakrętek (liczy się ich ciężar) otrzyma tydzień wolny od pytania i kartkówek, druga w kolejności - trzy dni a za trzecie miejsce należeć się będzie jeden, wybrany przez klasę dzień 🙂 Sposób gromadzenia korków - do ustalenia z wychowawcami! Powodzenia!

Od 17 października szkoły średnie i wyższe w żółtej strefie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. W związku z tym poniżej publikujemy plan pracy szkoły w dniach 19.10-23.10.2020 przy zastosowaniu nauczania hybrydowego.

PZU ma wiele do zaoferowania w kwestii ubezpieczeń NNW. Dla różnych grup wiekowych obowiązuje inny zakres ochrony, dopasowany do indywidualnych potrzeb wiekowych. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków PZU to elastyczny model ochrony – można wybrać nie tylko odpowiednią opcję NNW dla dziecka, ale ochroną objąć wszystkich członków rodziny – zarówno w zakresie zdrowotnym, jak i wypadkowym.

Poniżej prezentujemy propozycję wariantów ubezpieczenia:

Informacja o ubezpieczeniu dla uczniów i pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA

 

Projekt praktyk pt. Staż zagraniczny jako ścieżka rozwoju uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim nr 2020-1-PL01-KA102-079773 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Staże odbędą się w prowincji Udine we Włoszech. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 60 uczniów szkoły z klas II-IV, kształcących się na specjalizacjach: technik budownictwa, technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik pojazdów samochodowych (po 15 uczniów z każdej grupy). Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur) uczniów ZSZ nr 1. W ramach projektu młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym. Program praktyk został przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, ich indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji. Program praktyk wpisuje się w podstawę programową kształcenia we wspomnianych 4 zawodach. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole z realnymi potrzebami pracodawców. W czasie mobilności młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez Buiatti we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowo-kulturowego, pedagogicznego oraz zawodowego. Rekrutacja do projektu będzie ogłoszona na początku października na stronie szkoły.
Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są przez wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Facebook