22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej
Nasza szkoła uczestniczy w programie "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego". Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w szkoleniach:
  • 26 maja 2022r - Obsługa programu graficznego PHOTOSHOP,
  • 27 maja 2022r - Obsługa programu 3D STUDIO MAX.
Wszyscy uczestnicy szkoleń to uczniowie klas technikum reklamy a potwierdzeniem uczestnictwa  będą   certyfikaty MEiN. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie nabywania nowych umiejętności zawodowych oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Plakat promujący program

 

Uwaga absolwenci, którzy zdawali egzaminy zawodowe!!!

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół. OKE Warszawa wydaje dyplomy zawodowe (PP2019) i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP2017, PP2012) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U ...
www.oke.waw.pl

W dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie firmy Soudal  w Cząstkowie Mazowieckim odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia którzy kształcą się na kierunku „Monter stolarki budowlanej”.  Uczniowie mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje z zakresu instalacji okien i drzwi, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów Soudal. 

Ponieważ prawidłowy montaż stolarki budowlanej wymaga fachowej wiedzy i umiejętności. Firma Soudal, przedstawiła opracowany przez siebie niezawodny system szczelnego montażu okien i drzwi Soudal Window System (SWS) oraz rekomendowany przez Passive House Institute system montażu stolarki w warstwie ocieplenia Soudal Window Installation (SWI) 

 W ramach współpracy firma Soudal zaprosiła uczniów naszej szkoły (kl. 3MP) do swojej siedziby na autorskie szkolenie. 

Szkoleniowiec Pan Jarosław Zieliński oraz jego koledzy zadbali o właściwe proporcje między teorią a praktyką. Uczniowie zdobyli gruntowną wiedzę na temat systemów Soudal oraz montażu stolarki otworowej a także sami mogli przetestować prezentowane rozwiązania w praktyce. Pod okiem ekspertów firmy Soudal wykonali szczelny montaż stolarki w technologii SWS i SWI w sytuacji maksymalnie zbliżonej do warunków panujących na placu budowy. 

Dziękujemy Firmie Soudal za miłą gościnę i cierpliwość. 

Logo Erasmus+

Z dumą informujemy, że 40 uczniów technikum zawodowego wraz z 4 opiekunami uczestniczą w stażach zawodowych realizowanych w ramach programu ERASMUS+. Grupa przebywa w miejscowości Leptokarya na Riwierze Olimpijskiej w Grecji. Uczniowie w zawodach: technik budownictwa/robót wykończeniowych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy zdobywają nowe umiejętności w zawodzie, poznają najnowsze technologie, poprawiają umiejętności językowe, poznają  kulturę, obyczaje oraz podziwiają piękną przyrodę i krajobrazy. 

 

 

Facebook