22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat należy:

1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu
2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: KOD
3. Przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie (przejrzeć)
4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 8 na 12 pytań)
5. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning -  p. Olaf Hałabud
 
 
CELE E-LEARNINGU: 
 
1. Wprowadzenie w ideę Honorowego Dawstwa Krwi. 
2. Przedstawienie najważniejszych aspektów krwiodawstwa. 
3. Zapoznanie z przysługującymi przywilejami honorowych dawców krwi. 
4. Przygotowanie uczniów do pierwszego oddania krwi. 
5. Zachęcenie uczniów do rozpoczęcia oddawania krwi. 
 
 
ZAGADNIENIA E-LEARNINGU:  

1. Info Krew Podstawowe informacje o krwi.  
2. Info HDK Informacje o honorowym krwiodawstwie.  
3. Uprawnienia i przywileje Co przysługuje honorowym dawcom krwi. 
4. Mity w krwiodawstwie Najczęstsze mity i niejasności. 
5. Egzamin końcowy Sprawdzenie nabytej wiedzy. 
 
 
WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 
 
1. Czas nauki E-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron.  
2. Możliwość cofania lekcji W trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji.  
3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji By ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie.  
4. Certyfikat e-learningu Elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 
 
 
WYTYCZNE DO EGZAMINU: 
 
1. Czas egzaminu Na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
2. Możliwość przeglądu W trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne.  
3. 75% zalicza egzamin By zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań.  
4. Certyfikat e-learningu Aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin.  
5. Możliwość poprawy Egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy. 
 
 
 
 
 

Facebook