22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej
Nasza szkoła uczestniczy w programie "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego". Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w szkoleniach:
  • 26 maja 2022r - Obsługa programu graficznego PHOTOSHOP,
  • 27 maja 2022r - Obsługa programu 3D STUDIO MAX.
Wszyscy uczestnicy szkoleń to uczniowie klas technikum reklamy a potwierdzeniem uczestnictwa  będą   certyfikaty MEiN. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie nabywania nowych umiejętności zawodowych oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Plakat promujący program

 

 

Facebook