Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych


Szkoła powstała 1965 roku dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego , w miejsce zrujnowanej starej szkoły powstaje nowoczesny, jak na owe czasy obiekt - Technikum Chemicznego.
W ciągu krótkiego czasu szkoła rozrasta się - przybyła Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne Wydział dla Pracujących.
12.10.1968 r Jednostka Wojskowa 1021 w Nowym Dworze Mazowieckim funduje sztandar szkoły - szkoła otrzymuje imię por. Władysława Jakubowskiego.
ówczesne władze powołują Zespół Szkół Zawodowych w skład którego zostały włączone następujace placówski oświatowe:
  • Technikm Chemiczne
  • Technikum Mechaniczne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Technikum Mechaniczno-Chemiczne dla Pracujacych
  • Internat szkolny
  • Szkolne warsztaty mechaniczne.
Z biegem lat przemodelowaniu zaczął ulegać system kształcenia zawodowego,zarówno w strukturze kształcenia, jak i jego treściach.Brak zainteresowania przez młodzież dotychczasowymi kierunkami kształcenia spowodował,że rozwiązaniu uległo Technikum Chemiczne (1999rok) oraz Zasadnicza Szkola Zawodowa o kierunkach chemicznych (2001r.).
W to miejsce powstają nowe kierunki,wykorzystujące do kształcenia zawodowego istniejacą bazę szkoły,tj.
technik technologii żywności (1995r.),
technik ochrony Środowiska (1996r.).
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży od 1 wrzesnia 1999 roku powstało Liceum Ogólnokształcące.

Od 1 września 2004 roku połączono naszą szkołę z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 3. dlatego przybyły nastepujące kierunki i profile kształcenia:
- technik budownictwa
- ochrona środowiska - liceum profilowane
- zarządzanie informacją - liceum profilowane

Od września 2006 roku rozpoczęli naukę uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk.
Rok 2010 czerwiec- pierwsi absolwenci Technikum informatycznego opuścili mury szkoły.
W 2010 roku przeprowadzono remont budynku szkoły, w efekcie tego szkoła uzyskała nową elewację.

Od września 2013 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym zawodzie - technik organizacji reklamy. W czerwcu 2017 r. pierwsi absolwenci tego kierunku opuścili mury szkoły.

W grudniu 2016 r. ostała zmodernizowana szatnia w naszej szkole. Uczniowie otrzymali klucze do nowoczesnych i estetycznych szafek.

W marcu 2017 r. nastąpiło uroczyste dodanie nowego budynku warsztatów szkolnych. Uczniowie będą mieli bardzo dobre warunki do odbywania zajęć praktycznych w wybranych zawodach.
Od 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w 3-letnią Branżową Szkołę I Stopnia.