22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 kandydaci mają do wyboru klasy szkoły branżowej I stopnia:

absolwenci Gimnazjum /3 lata nauki/

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
  • mechanik pojazdów samochodowych 
  • kierowca mechanik
  • wielozawodowa

absolwenci  Szkoły Podstawowej /3 lata nauki/

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • monter stolarki budowlanej
  • mechanik pojazdów samochodowych 
  • kierowca mechanik

Kierowca mechanik

W roku szkolnym 2017/2018 uruchamiamy nabór do bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu kierowca mechanik. Obecnie potrzebnych jest w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, absolwenci tego kierunku mają więc gwarancję podjęcia po skończeniu szkoły podjęcia dobrze płatnej pracy. Po zakończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawiać środki transportu drogowego. Będzie mógł pracować w firmach transportowych oraz zostanie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

PLAN NAUCZANIA


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów a także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

PLAN NAUCZANIA


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót: malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK, WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Monter stolarki budowlanej

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania stolarki budowlanej (okien, drzwi, bram, osłon okiennych i drzwiowych oraz schodów modułowych). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter stolarki budowlanej współpracuje z takim firmami jak: Hörmann, Fakro, Gerda, Soudal, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


 

Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczestniczą  w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Egzamin zawodowy z kwalifikacji odbywa się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Klasy wielozawodowe

Klasa dla uczniów - pracowników młodocianych odbywających praktykę na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy. Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący zdobywać wiedzę na poziomie szkoły branżowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących (2-3 dni w tygodniu), a przedmiotów zawodowych uczą się na kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w rzemieślniczych zakładach pracy w pozostałe dni tygodnia.Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich pracodawców, dzięki którym uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli większe możliwości uzyskania zatrudnienia.

 

PLAN NAUCZANIA


 

Facebook