Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

W soboty w lutym i marcu  2015 r. w projekcie "Nowy wymiar zawodu" współfinansowanym przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem ??Przygotowanie do skutecznego poszukiwania pracy w wyuczonym zawodzie. Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, w szczególności do wyboru własnej ścieżki zawodowej oraz określenia osobistych preferencji zawodowych. Na zajęciach uczestnicy projektu dzięki przeprowadzonym testom pogłębili wiedzę dotyczącą swoich zdolności i umiejętności zawodowych. Dokładniej sprecyzowali własne preferencje edukacyjne oraz zawodowe, co umożliwiło określenie indywidualnych celów. Zdobyli wiedzę dotyczącą  instytucji państwowych i pozapaństwowych pośredniczących w poszukiwaniu pracy oraz świadczących poradnictwo zawodowe. Dowiedzieli się gdzie i jak szukać wsparcia zawodowego na rynku pracy. Nauczyli się jak umiejętnie przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz w jaki sposób przygotować dokumenty rekrutacyjne. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem wykonywała testy oraz kwestionariusze, które miały na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej styli podejmowania decyzji i profilu zainteresowań, dających możliwość większego wglądu we własne mocne i słabe strony. Wypełnienie testów i kwestionariuszy, sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), omówienie ich z osobą prowadzącą zajęcia, jak również praca indywidualna,  umożliwi uczniom lepsze przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy oraz podejmowanie świadomych decyzji, dotyczących przyszłości zawodowej.