Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

W ramach zawartych od kilku lat porozumień z uczelniami w Płocku ,Warszawie oraz Ciechanowie 20 marca 2018 r. młodzież klas budowlanych uczestniczyła w wykładach na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej według harmonogramu ustalonego przez uczelnię i nauczycieli zawodu ZSZ nr 1. Uczniowie odwiedzili laboratorium chemiczne, laboratorium materiałów budowlanych do realizacji inwestycji drogowych oraz uczestniczyli w wykładzie na temat betonów specjalnych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Szczególnie zainteresowani uczelnią byli przyszli absolwenci technikum budowlanego, którzy planują kontynuować naukę na studiach wyższych, aby uzyskać tytuł inżyniera budownictwa. Dziękujemy władzom uczelni i Paniom prodziekan za umożliwienie zwiedzenia pracowni Wydziału Inżynierii Lądowej i informacje na temat programu i możliwości dalszego studiowania po uzyskaniu tytułu technika budownictwa. Życzymy także wielu sukcesów naszym uczniom i powodzenia na egzaminach.     Więcej zdjęć  >>>