Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

28. marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku polegające na wspieraniu działań szkoły w zakresie kształcenia umiejętności w zawodach architektoniczno-budowlanych przez kadrę naukową i koła naukowe uczelni oraz umożliwieniu korzystania z laboratoriów dydaktycznych Wydziału. Porozumienie podpisał Prorektor PW ds. Filii w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński z udziałem mgr inż. Bożeny Krysiak v-ce dyrektora, opiekuna d/s współpracy z uczelnią. W spotkaniu z władzami Uczelni uczestniczyli również nauczyciele zawodów budowlanych Ewa Malasiewicz, Jerzy Rutkowski, nauczyciel fizyki Joanna Włodarczyk oraz uczniowie klasy III i IV technikum budowlanego. Pan dr inż. Piotr Wiliński, z–ca dyrektora Instytutu Budownictwa, oprowadził młodzież po uczelni i nowoczesnych laboratoriach chemii budowlanej, fizyki, materiałów budowlanych, materiałów bitumiczno-polimerowych, wytrzymałości materiałów oraz Laboratorium Badawczym Innowacyjnych Technologii i Materiałów, w których odbyły się ćwiczenia i pokazy. Uczniowie mogli obejrzeć aulę wykładową, prezentacje działań i osiągnięć Uczelni oraz zapytać przedstawicieli Uczelni o szczegóły w zasadach rekrutacji. Ponadto młodzież zwiedziła zabytki architektury miasta Płock, a także amfiteatr i wybrzeże wiślane.

 

Zdjęcia>>>