Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Przed uczniami klas III gimnazjum trudna, ale jakże ważna decyzja wyboru kierunku dalszego kształcenia. Aby wspomóc trzecioklasistów i ich rodziców w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowało 13.03.2015r. od godz. 900 do 1300 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

XVI POWIATOWĄ GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO

Przedstawiciele szkół powiatu nowodworskiego informowali zainteresowanych o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół.

Porady udzielali psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.

  • ZDJĘCIA >>>