Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

W piątek, 6 kwietnia, grupa uczniów z klas budowlanych II Tb, III Tb oraz IT wraz z opiekunami – nauczycielami przedmiotów zawodowych Panią wicedyrektor Bożeną Krysiak oraz Jackiem Trybuchem i Jerzym Rutkowskim odwiedziła, w odpowiedzi na zaproszenie władz uczelni, Politechnikę Warszawską filię w Płocku. Wyjazd odbył się w ramach akcji Drzwi Otwartych 2018. Celem tej akcji było zapoznanie się z Uczelnią i jej ofertą edukacyjną, pokazanie wysokiego miejsca Politechniki w rankingach uczelni technicznych w Polsce jako zachęty do studiowania w dobrej uczelni technicznej. Spotkanie odbyło się w Gmachu Głównym Politechniki przy ul. Łukasiewicza 17. W ramach spotkania w Auli Głównej uczniowie uzyskali informacje m.in. na temat zasad rekrutacji i warunków studiowania w Politechnice Warszawskiej. W programie przewidziano: zwiedzanie pracowni i laboratoriów, pokazy osiągnięć kół naukowych, konsultacje z doradcami zawodowymi, konkursy z nagrodami. Nasi uczniowie wzięli intensywny udział w ramach tych zajęć, wykazując przede wszystkim dużą operatywność i entuzjazm, a także dużą wiedzę o zagadnieniach budownictwa. Akcja Drzwi Otwartych 2018 w tym dniu zgromadziła dużo uczniów szkół średnich z naszego regionu. Zaproszenie jest kolejnym efektem współpracy z Politechniką Warszawską filią Płocku w ramach porozumienia podpisanego 28 marca 2017 r. przez Politechnikę z naszą szkołą, polegającego na wspieraniu działań szkoły w zakresie kształcenia umiejętności w zawodach architektoniczno-budowlanych przez kadrę naukową i koła naukowe uczelni oraz umożliwieniu korzystania z laboratoriów dydaktycznych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. W ramach krótkiego spaceru po płockiej starówce uczniowie zwiedzili także niektóre perły architektury, tak bliskie każdemu budowlańcowi ze względu na style budowania i historię budownictwa w Polsce. W archikatedrze wysłuchano także historii zabytkowych drzwi płockich oraz nekropolii królów polskich, zobaczyliśmy także najstarszą szkołę średnią w Polsce, liceum im. Małachowskiego.    Więcej zdjęć  >>>