Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Jesteśmy najstarszą szkołą ponadgimnazjalną powiatu nowodworskiego. Pracujemy zgodnie z opracowanym w szkole statutem, programem wychowawczym i regulaminem oceniania wewnatrzszkolnego oraz zatwierdzonymi przez MENiS planami nauczania i podstawami programowymi nauczanych przedmiotów.

Nasi uczniowie interesują się sportem, biorą udział w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Od 1995 roku absolwenci technikum zawodowego otrzymują nagrody i wyróżnienia w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki na szczeblu makroregionu.

Tradycją naszej szkoły są takie imprezy jak:

  • otrzęsiny klas pierwszych
  • wycieczki integracyjne
  • wigilie klasowe
  • studniówka i zabawy półmetkowe
  •  walentynki
  • dzień wiosny
  • dzień sportu

Patronem szkoły jest oficer Wojska Polskiego por.Władysław Jakubowski, który poległ w walce pod Dęblinem w czasie II wojny światowej.

Szkoła dziś w obiektywie >>>