Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

Zajęcia zrealizowane w projekcie ?Nowy Wymiar Zawodu?

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu ?Nowy wymiar zawodu? zostały zrealizowane następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik budownictwa
  • zajęcia praktyczne z technologii i materiałów budowlanych zgodnie z  podstawą programową
  • zajęcia praktyczne z projektowania i kosztorysowania zgodnie z podstawą programową
  • zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik informatyk
  • zajęcia praktyczne z montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zgodnie z podstawą programową
  • zajęcia praktyczne z lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami zgodnie z  podstawą programową
  • zajęcia praktyczne z mechatroniki samochodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z podstawą programową
  • zajęcia z języka niemieckiego zawodowego
  • zajęcia z języka angielskiego zawodowego
  • zajęcia dodatkowe z matematyki pod potrzeby przedmiotów zawodowych.

Zastosowane przez prowadzących zajęcia zróżnicowane metody i formy pracy, angażujące wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, pozwoliły młodzieży wzmocnić  swoje  kompetencje, a także  udoskonalić praktyczne umiejętności, niezbędne  do zdania egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji oraz potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Na potrzeby realizacji zajęć zostały zakupione:  zestawy komputerowe i oprogramowanie, nowoczesne wyposażenie oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Zajęcia i zakupy współfinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>>> Zdjęcia z zajęć dodatkowych zrealizowanych w ramach programu "Nowy wymiar zawodu" 2015 r. >>>