Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

W ramach kampanii Dobry Montaż-- Firma Hörmann zagościła w naszych progach ze szkoleniem dla klas Technikum budowlanego ,klas branżowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz nauczycieli zawodu. Pierwszą część szkolenia poprowadził Kierownik Serwisu Pan Dariusz Polaczek. Na wstępie przedstawiona została struktura firmy Hörmann. Omówił konstrukcję bram i drzwi, wygląd, zwrócił uwagę na tak ważny dzisiaj współczynnik przenikania ciepła, nie mniej istotne bezpieczeństwo, a także innowacyjne rozwiązania. Pan Dariusz przedstawił także inne produkty marki Hörmann, nowości rynkowe oraz rozwiązania techniczne stosowane w produktach firmy. W drugiej części szkolenia, przedstawiony został montaż drzwi w systemach suchej zabudowy .Uczniowie brali czynny udział w szkoleniu. Klasa Patronacka został obdarowana przez firmę Hörmann, drzwiami do montażu oraz ubraniami roboczymi. Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników są nieocenionym źródłem informacji. Dziękujemy.    Więcej zdjęć  >>>