Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

Do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”, w roku szkolnym 2017/2018, dołączył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W placówce utworzona została klasa patronacka, której uczniowie wezmą udział w szeregu różnorodnych działań. Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.Górskiej 39 jest szkołą o wielu profilach kształcenia w branży budowlanej architektoniczno-knstrukcyjnej, budowlanej wykończeniowej , mechanicznej , samochodowej , informatycznej oraz reklamy. Szkoła obecnie dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego , Rady Powiatu oraz kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych i dyrekcji zrealizowała dla potrzeb kształcenia praktycznego nowoczesny obiekt ,,Warsztaty szkolne” , w których już odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych budowlanych w tym monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz technik budownictwa. Prowadzone są również działania w zakresie uruchamiania kolejnych pracowni zajęć praktycznych w zawodach mechaniki pojazdów samochodowych i informatyki.

Dla potrzeb współpracy z branżowymi firmami można będzie korzystać z sali audiowizualnej oraz zaplecza technicznego pracowni zawodowych do prezentacji nowych materiałów, technologii i pokazów montażowych w wielu zawodach. Z wielką radością przyjmujemy wyzwania aby nowocześnie, profesjonalnie oraz realnie do potrzeb rynku pracy przygotowywać młodzież w zawodach z udziałem partnerów –pracodawców. Objęcie patronatem „DOBRY MONTAŻ” wybranych klas w szkołach budowlanych w całej Polsce realizowane jest w ramach kampanii, którą Związek POiD prowadzi wraz z wiodącymi markami z rodzimej branży stolarki budowlanej. Dzięki tej kooperacji, w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie szkół uczestniczących w projekcie wzięli udział m.in. w licznych szkoleniach i wycieczkach dydaktycznych. Kooperacja w ramach klas patronackich „DOBRY MONTAŻ” jest kontynuowana także w bieżącej odsłonie kampanii, w roku szkolnym 2017/2018. W zeszłym roku klasy patronackie funkcjonowały w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku oraz w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Teraz do projektu dołączyły dwie nowe placówki: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku. Podobnie, jak dotychczas, współpraca obejmuje szeroki zakres działań, wśród których są m.in. szkolenia, wycieczki dydaktyczne czy też wyposażenie szkolnych pracowni. Kampania „DOBRY MONTAŻ” i utworzone w jej ramach klasy patronackie są ważnym elementem działań Związku POiD na rzecz powołania zawodu montera stolarki budowlanej. Stworzenie tej profesji jest już przesądzone, a przy udziale Związku POiD opracowane zostały podstawy programowe kształcenia zawodowego w tym kierunku. Partnerami kampanii „DOBRY MONTAŻ” są wiodące marki z branży stolarki budowlanej: AIB, FAKRO, GERDA, Hörmann, Klimas Wkręt-met, Oknaaluminiowe.pl, Porta KMI Poland, PROLINE, Roto, Soudal i VETREX. Zachęcamy do odwiedzenia FanPage’u „DOBRY MONTAŻ” na Facebook’u i śledzenia działań akcji!