Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

28 czerwca 2017r odbyło się spotkanie nauczycieli zawodów budowlanych z dyrekcją firmy BUDO-SYSTEM Sp.z.o.o w Legionowie , w celu ustalenia zakresu współpracy w kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych takich jak: technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie . Firma Budo-System to zakład prefabrykacji budowlanej ,który realizuje również zamówienia zagraniczne min. w Szwecji. Młodzież będzie miała możliwość kształcenia dualnego oraz pozna najnowsze technologie stosowane w budownictwie kubaturowym -realizacje hal, obiekty mieszkaniowe wielorodzinne itp. Ponadto będzie uczestniczyć w badaniach laboratoryjnych ,robotach montażowych , kontrolach jakości oraz projektach elementów budowlanych. Zaproponowana forma współpracy wspomagać będzie proces dydaktyczny w nauce zawodu pod potrzeby rynku pracy oraz stworzy szanse zatrudnienia absolwentów klas budowlanych w tej firmie. Zdjęcia  >>>