Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Lubię pomagać”  Celem konkursu jest: - kształtowanie postaw wolontariuszy i ludzi dobrej woli, - upowszechnianie wiedzy o wolontariacie wśród młodzieży, - promowanie uczniów, którzy już zajmują się wolontariatem.

Konkurs polega na napisaniu wiersza o pracy i postawie wolontariuszy.

  • wiersz musi składać się z co najmniej ośmiu wersów czyli dwóch zwrotek.
  • wiersz mogą napisać dwie osoby (ale wówczas utwór ma mieć 16 wersów i cztery zwrotki).
  • każdy wiersz musi mieć tytuł, być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz podaną jego klasę.

Każda praca będzie oceniona w skali 3 – 6. Forma zaprezentowania wiersza (recytacja, śpiew, rap itp.) skutkuje podwyższeniem oceny. Prace należy składać w wersji papierowej do pani Ewy Grzybowskiej. Ostateczny termin oddania prac upływa 5 kwietnia 2017 r.