Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

18 marca 2017 r. na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej odbył się II etap XVIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej zorganizowanej przez Redakcję „Auto Moto Serwisu” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności dla uczniów szkół o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.

Naszą szkołę reprezentowali:

  • Jacek Michelis z klasy IVs
  • Marcin Kołodziejski z klasy IIIs
  • Maciej Wyrzykowski z klasy IIIs
  • Marcin Czaplicki z klasy IIc
  • Grzegorz Szpondowski z klasy IIc

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W trakcie olimpiady będzie oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn; budowy pojazdów samochodowych; diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych; umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi; bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu. Finaliści i laureaci będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku – tytuł ten otrzyma szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największa liczbę punktów (łącznie z II i III etapu). Etap III (13 maja 2017 r.) finaliści będą musieli wykonać dwa zadania praktyczne z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów.