Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

12-05-2015. W Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Górska 39 odbyła się kolejna odsłona programu szkoleniowego Akademia Wykonawcy, realizowanego przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.W szkoleniu uczestniczyli uczniowie Technikum budowlanego oraz  klasa zawodowa Monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie.

Program ma na celu zarówno dzielenie się z uczniami profesjonalną wiedzą techniczną jak i umożliwienie im nabycia praktycznych umiejętności z zakresu aplikacji materiałów dekoracyjnych. Podczas  kolejnego spotkania zostało przeprowadzone szkolenie praktyczne  przez wykwalifikowanego Trenera Akademii Aplikacji pana  Krzysztofa  Maziarza , dzielił się z uczniami swoją wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w dziedzinie technik aplikacji farb MAGNAT C E R A M I C ,MAGNAT SATIN ,MAGNAT LATEKS ,  MAGNAT   S T Y L E.                                                                                                                                                                                                                                     Szkolenie Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Informacje dotyczące różnych technologii wykonywania prac malarskich były dokładne i wyczerpujące ten temat. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli zadowoleni. Szkolenie wpisuje się w działania szkoły, które są skierowane na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zapoznanie przyszłych adeptów sztuki budowlanej z nowoczesnymi technikami malarskimi, materiałami, narzędziami oraz są to działania, które mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie określonych ramami kwalifikacji zawodowych zbieżnych z kwalifikacjami w UE. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować prowadzącemu szkolenie za bardzo ciekawe jego przeprowadzenie, a także kierownictwu FFiL ŚNIEŻKA za umożliwienie nam udziału w projekcie

Koordynator projektu

Jacek Trybuch