Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

W styczniu i lutym br. nasi uczniowie Technikum i ZSZ zdawali egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Każdy egzamin składał się z części pisemnej i praktycznej. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, należało zdać obie części egzaminu. Z części pisemnej min. 50%, z części praktycznej min. 75%. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w innych szkołach zawodowych.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w uzyskiwaniu następnych kwalifikacji zawodowych.

Średnia zdawalność w szkole 93,87%
Na 76 uczniów egzaminu nie zdało 6 uczniów
a 3 uczniów nie zgłosiło się na egzamin.