22 775 20 43

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Dyrekcja naszej szkoły wraz z samorządem uczniowskim życzą całej społeczności słodkich i radosnych obchodów imienin Świętego Mikołaja! Ho ho ho.....

5 grudnia klasa 3TBI była na wycieczce w Arkadii na integracji z nauczycielami zawodu i wychowawcą. Wszyscy w świątecznym nastroju.

W ramach współpracy z Wyższą Inżynierską Szkołą w Radomiu  uczniowie klas II , III i IV technikum budowlanego 29 listopada br. przystąpili do wojewódzkiego konkursu ,, Budownictwo -moja przyszłość ", pod patronatem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie -oddział w Radomiu. Uczniowie na etapie szkolnym pisali testy z zakresu budownictwa , bhp, projektowania w budownictwie pod opieką komisji konkursowej składającej się z 4 nauczycieli zawodu.  Najlepszych 6 zawodników  weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w marcu 2019r.

Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej organizator konkursu przewidział następujące nagrody

  • I miejsce - przyjęie na studia wraz ze zwolnieniem z opłt na I roku studiów w WISBiOP w Radomiu ,dyplom, nagrody rzeczowe,
  • II miejsce – przyjęie na studia wraz ze zwolnieniem z opłty za I rok studiów w WISBiOP w Radomiu nagrody rzeczowe, dyplom,
  • III miejsce – przyjęie na studia i zwolnienie z opłt za I semestr w WISBiOP, nagrody rzeczowe , dyplom,
  • IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe, dyplomy.
Życzymy najlepszych wyników zawodnikom. 

25 listopada uczeń naszej szkoły - Patryk Stecki odebrał w Warszawie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jesteśmy dumni z osiągnięć ucznia. Gratulujemy!

Facebook