22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole uruchomione zostaną klasy sportowe w zawodach technik informatyk i technik reklamy w sekcji kolarskiej oraz piłki nożnej. W takich klasach uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną. Głównym celem klas sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Facebook