22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

5 marca 2019 r., uczniowie klas technikum zawodowego wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX, w ramach którego rozwiązywali test wielokrotnego wyboru sprawdzający zarówno wiedzę językową, jak i kulturoznawczą. Zadania z obowiązkowej lekturki („The Creeping Man”, „Dracula”) miały na celu pokazanie, że język stanowi całość , a jego poszczególne elementy „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej.

Facebook