22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum zawodowe

 • 12.10.2018 r. – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • 02.11.2018 r. – piątek po Wszystkich Świętych
 • 10.01.2019 r. – egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych
 • 21.03.2019 r. – Dzień otwarty i Promocji szkoły
 • 02.05.2019 r. – weekend majowy
 • 06.05.2019 r. – egzamin maturalny
 • 07.05.2019 r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2019 r. – egzamin maturalny
 • 18.06.2019 r. – egzamin pisemny z kwalifikacji

  Branżowa szkoła I – ego stopnia

 • 12.10.2018 r. – Dzień Integracji Rady Pedagogicznej
 • 02.11.2018 r. – piątek po Wszystkich Świętych
 • 02.05.2019 r. – weekend majowy
 • 06.05.2019 r. – egzamin maturalny
 • 07.05.2019 r. – egzamin maturalny
 • 08.05.2019 r. – egzamin maturalny

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. i z 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.)
 3. Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 4. Komunikat dyrektora CKE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

  ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 01.09.2018 r.

  W sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019

  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza co następuje:

  1. Semestr I (03.09.2018 – 11.01.2019)

   

  Dotyczy wszystkich klas:

  Do dnia 4 grudnia 2018 r.     – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

  W dniu 05.12.2018 r.            – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o 

                                                   zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na

                                                   to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

  Do dnia 07.01.2019 r.            – należy wystawić oceny za semestr I roku szkolnego 2018/2019

  W dniu 08.01.2019 r.             – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku

                                                    szkolnego 2018/2019

  W dniu 08.01.2019 r.            – odbędą się zebrania dla rodziców informując o klasyfikacji za semestr I

                                                   roku szkolnego 2018/2019

  W dniu 16.01.2019 r.           – odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2018/2019

  1. Semestr II (14.01.2019 r. – 21.06.2019 r.)

  Dotyczy klas programowo najstarszych technikum zawodowego

  Do dnia 19.03 2019 r.          – należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

  W dniu 20.03.2019 r.          – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o

                                                 zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego i mieć

                                                 na to pisemne potwierdzenie

  Do dnia 17.04.2019 r.         – należy wystawić oceny na koniec roku szkolnego dla w/w klas

  W dniu 24.04.2019 r.          – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas

  W dniu 25.04.2019 r.           – sprawdzenie dokumentacji przez v –c dyrektora i podpisywanie

                                                  świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora.

  W dniu 26.04.2019 r.           – uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas

  Dotyczy pozostałych klas

  Do dnia 21.05.2019 r.           – należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów na koniec

  roku szkolnego

  W dniu 22.05 2019 r.           – dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców

                                                  o zagrożeniach i mieć na to pisemne potwierdzenie)

  Do dnia 14.06.2019 r.          – należy wystawić oceny końcowe dla w/w klas

  W dniu 17.06.2019 r.          – odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas godz. 12.00

  W dniach 18.06 r. – 19.06.2019 r. – sprawdzanie dokumentacji w/w klas

  W dniu 19.06.2019 r. -         podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora

  W dniu 21.06.2019 r.          – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  W dniu 21.06.2019 r.       – odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 godz.

                                              12.00

   

  Dopuszcza się do użytku roku szkolnego „Szkolny Zestaw Programów i podręczników” na rok szkolny 2018/2019

Facebook