22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

12.09.2018 r. zebranie rodziców uczniów wszystkich klas (kwalifikacje zawodowe)
sala 108 rodzice uczniów klas maturalnych
30.10.2018 r.  zebranie pół semestralne
05.12.2018 r. dzień otwarty dla wszystkich klas
08.01.2019 r.  zebranie informujące o wynikach z klasyfikacji za semestr I
20.03.2019 r. zebranie pół semestralne / dzień otwarty dla klas IV Technikum Zawodowego
22.05.2019 r. dzień otwarty dla wszystkich klas

Plan dni otwartych
16.30 – 17.30 – spotkanie z wychowawcami
17.00 – 18.00 – spotkanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

Facebook