22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

mgr Monika Wysocka-Kowalska p.203

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 Godziny przyjęć pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/19:
  • poniedziałek:........... 845 - 1330
  • wtorek:................... 1100 - 1500
  • środa:......................845 - 1330
  • czwartek................1100 - 1500
  • piątek:.................... 845 - 1245

Facebook