22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

SEMESTR I      03.09.2018 r. – 11.01.2019 r.
SEMESTR II     14.01.2019 r. – 22.06.2019 r.


03.09.2018 r.                            Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
21.06.2019 r.                            Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
26.04.2019 r.                            Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum zawodowego
Zimowa przerwa świąteczna    23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
Ferie zimowe                            28.01.2019 r. – 10.02.2019 r. 
Ferie wiosenne                        18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. 

Egzamin maturalny – rozpoczyna się w dniu 6 maja 2019 r. i trwa wg. harmonogramu Dyrektora Centrum Komisji Edukacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Sesja 1:  styczeń – luty 2019 r.:
                 część pisemna 10.01.2019 r.
                 część praktyczna 9.01.2019 r. – 13.02.2019 r.
 • Sesja 2:  czerwiec- lipiec 2019 r.
                 część pisemna 18.06.2019r.
                 część praktyczna 17.06.2019 r. – 04.07.2019 r.

Na podstawie:

 • Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.
  Dz.U. z 2016r., poz 1943, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 w sprawie szczególnych
  warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z
  2015 r., poz 673)
 • Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).

Facebook